ODVOZ a LIKVIDÁCIA

Vypratávame byty, rodinné domy aj kancelárie. Sťahujeme, vozíme tovar z predajní, skladáme nábytok, montujeme interiér a prepravujeme tovar.


Odvážame starý nábytok, bytové príslušenstvo a staré elektrospotrebiče do zberného dvora, na ekologické likvidovanie.

Naši pracovníci nanosia vaše veci do pristaveného vozidla, odvezú, pretriedia a odovzdajú na ekologické spracovanie do  ZBD, prípadne podľa požiadavky do spaľovne OLO, alebo na skládku.

 • Služby poskytujeme aj po pracovnej dobe a cez víkendy bez príplatku!
 • Zdemontujeme, odpojíme,  rozoberieme čo treba!

 • Dodržiavame termíny!

 • Pracujeme zodpovedne!

 • Spokojný zákazník je náš cieľ!

 • Odvezieme od 1 kusu!

Likvidácie

- odvoz starého nábytku, spotrebičov, 

- vypratávanie pivníc, bytov, domov, garáží, kancelárií a iných priestorov objednať. 

-Nábytok- (od jedného kusu)

V cene je znesenie, odvoz, odovzdanie na ekologické zlikvidovanie a jej výška sa odvíja od veľkosti, váhy, a aj prekážok ktoré treba zdolať, napríklad 4 poschodie bez výťahu. Preto je v cenníku uvedená cena od, čo predstavuje len jeden kus likvidovaného nábytku, napríklad nočný stolík, cena od 9€. 

Je pre Vás aj nás lepšie, keď cez formulár, alebo telefonicky nahlásite druh a počet kusov nábytku. Čím viac kusov máte, tým je cena za kus menšia.

-Elektro- (od jedného kusu)

Platí to isté ako pre nábytok a cenu od predstavuje napríklad staré video, alebo mini veža, cena od 9€. 

-Koberce- (od jedného kusu)

Platí to isté ako pre nábytok a cena je 9€ za koberec do 1m šírky, každých ďalších 10cm je plus 1€.

-Vrecia- (cca 70 litrové)

Cenu predstavuje jedno vrece naplnené textilom, papierom, sklom, plastami alebo kovmi a jeho cena je 9€.  Samozrejmosťou je ekologické triedenie do vriec podľa druhu. 

-Vypratávanie kancelárií, bytov, pivníc a garáží-

Je určené pre väčšie množstvo netriedeného odpadu a jeho objem musí presahovať 3m3. Cena za 1m3 je 14€. 

V odpade sa nesmie nachádzať azbest a chemikálie.


-Poplatok za spaľovanie odpadu a za skládku-

Podľa aktuálneho cenníka OLO, alebo poplatkov za skládku. (účtuje sa len ak požadujete uložiť Váš odpad na skládke, alebo v spaľovni.) 

-Upratovacie práce-

Cena upratovacích prác, sa účtuje 11€/h za jedného pracovníka. Ak upratujú pracovníci ktorí odvážajú od Vás odpad, príjazdne vo výške 10€ neúčtujeme. Za príjazd mimo hraníc mesta sa účtuje príplatok 0,40€/km obojsmerne. Spotrebovaný materiál a čistiace prostriedky sa účtujú osobitne. Minimálna doba práce je 1 hodina.


-Nie sme platcami DPH, a tak ušetríte 20%!-

Ako získať ešte výhodnejšiu cenu?

-Kontaktujte nás včas a rezervujte si termín!-

-na telefónne číslo- 0940 250 150

 • ak máte problém a potrebujete urýchlené riešenie
 • chcete potvrdiť, alebo zmeniť predbežne dohodnutý termín min. 12hod vopred
 • v naliehavých prípadoch
 • pri rýchlej komunikácii

-na- e-mail

 • kladenie bežných otázok
 • dohodnúť predbežný termín
 • potvrdiť predbežne dohodnutý termín
 • otázky technického charakteru
 • podklady, rozpisy atď.

Som rozhodnutý, a chcem si predbežne dohodnúť Vaše služby a rezervovať termín.

Chcem si ešte pozrieť stručný prehľad vašich služieb.